Πατήστε στο σύνδεσμο 12. Εισαγωγή στη LibreOffice Base.pdf για να δείτε το αρχείο.