Συγχρονισμένο βίντεο 1ης διάλεξης (22-09-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2014-XHM-043/Sync/1o_2014_09_22/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.