Συγχρονισμένο βίντεο 1ης διάλεξης (22-09-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.