Συγχρονισμένο βίντεο 3ης διάλεξης (29-09-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.