Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Συγχρονισμένο βίντεο 4ης διάλεξης (01-10-2014) για να ανοίξετε τον πόρο.