Συγχρονισμένο βίντεο 4ης διάλεξης (01-10-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.