Συγχρονισμένο βίντεο 11ης διάλεξης (27-10-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2014-XHM-043/Sync/11o_2014_10_27/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.