Συγχρονισμένο βίντεο 11ης διάλεξης (27-10-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.