Συγχρονισμένο βίντεο 13ης διάλεξης (03-11-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.