Συγχρονισμένο βίντεο 14ης διάλεξης (05-11-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2014-XHM-043/Sync/14o_2014_11_05/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.