Συγχρονισμένο βίντεο 14ης διάλεξης (05-11-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.