Συγχρονισμένο βίντεο 15ης διάλεξης (10-11-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.