Συγχρονισμένο βίντεο 19ης διάλεξης (26-11-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.