Συγχρονισμένο βίντεο 21ης διάλεξης (03-12-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2014-XHM-043/Sync/21o_2014_12_03/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.