Συγχρονισμένο βίντεο 21ης διάλεξης (03-12-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.