Συγχρονισμένο βίντεο 22ης διάλεξης (08-12-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2014-XHM-043/Sync/22o_2014_12_08/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.