Συγχρονισμένο βίντεο 22ης διάλεξης (08-12-2014)

Διάλεξη μαθήματος. Βίντεο συγχρονισμένο με τις διαφάνειες.