Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Σημειώσεις του μαθήματος για να ανοίξετε τον πόρο.