Τύποι Δεδομένων - Data Types

Τυποι δεδομένων δε δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp για να ανοίξετε τον πόρο.