Βασικά χαρακτηριστικά της SQL

Βασικά χαρακτηριστικά της SQL

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp για να ανοίξετε τον πόρο.