Βασικά χαρακτηριστικά της SQL

Βασικά χαρακτηριστικά της SQL

Click http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp link to open resource.