Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Γ. Κολέτσος, Σημειώσεις Μαθηματικής Λογικής 1-2 για να ανοίξετε τον πόρο.