Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών για να ανοίξετε τον πόρο.