1η Διάλεξη

1η Διάλεξη

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/videos/P101/2015-XHM-201/SYNC/XHM-201-2015-02-11/slides_synchro.html για να ανοίξετε τον πόρο.