Εκμάθηση του LibreOffice Base - Συνέχεια (στα αγγλικά)

54 βίντεο διάρκειας ~10 λεπτών το καθένα για όλες τις δυνατότητες του LibreOffice Base