Το μάθημα επιχειρεί να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των διαδικασιών διαμόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών, παραδείγματα από το σύγχρονο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Αντικείμενο του αποτελούν οι αποφάσεις με τις οποίες η κυβέρνηση, επηρεάζει την υλική και άυλη υπόσταση συλλογικών και ατομικών υποκείμενων που δρουν στα όρια της δικαιοδοσίας της. Έμφαση δίδεται στην κατανόηση του φαινομένου της αλλαγής στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών.

Στα ζητήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται: Γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες κάποια ζητήματα καταφέρνουν να γίνουν θέματα προτεραιότητας προς αντιμετώπιση και κάποια όχι; Γιατί κάποιες εναλλακτικές επίλυσης των ζητημάτων προτιμώνται από τις κυβερνήσεις σε σχέση με άλλες που αγνοούνται; Τι χαρακτηρίζεται ως δημόσιο πρόβλημα και πώς συγκροτείται η κυβερνητική ατζέντα; Γιατί οι νέες πολιτικές σπάνια υλοποιούνται όπως σχεδιάστηκαν; Με ποιο τρόπο αξιολογούνται στόχοι και αποτελέσματα; Με ποιο τρόπο οι μεταρρυθμίσεις, ως εμπρόθετη κυβερνητική δράση, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης; Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζεται, με την βοήθεια εργαλείων από το πεδίο της ανάλυσης δημοσίων πολιτικών με ποιο τρόπο συμφέροντα, εναλλακτικές προτάσεις και θεσμικοί παράγοντες της πολιτικής διαδικασίας (πολιτικοί, διοίκηση) αλληλεπιδρούν και οδηγούν σε αλλαγές στις ασκούμενες δημόσιες πολιτικές.