Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπηρεσιών: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα
Φίλτρα

4. Document Type Definitions (DTDs)

5. Schema

6. XML, XSLT and XPATH

7. XSLT

9. Cascading Style Sheets for HTML

10. Cascading Style Sheets for XML

11. Xquery

12. Document Object Model (DOM)

14. JAX - WS