Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

  • Φωτοσύνθεση και ενεργειακή ροή στη βιόσφαιρα.
  • Βιολογική εξέλιξη και φωτοσύνθεση.
  • Χλωροπλάστες.
  • Σύσταση, δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
 • 2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  • Φωτονιακή απορρόφηση και ενεργειακή διέγερση χρωστικών.
  • Φθορισμός.
  • Τρόποι μεταφοράς ενέργειας στο σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHCII).
  • Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων (μη κυκλική και κυκλική).
  • Φωτοφωσφορυλίωση και χημειωσμωτική θεωρία.
  • Κύκλος των Calvin-Benson.
  • Επαγωγικός φθορισμός και φωτοσυνθετική απόδοση.
 • 3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

  • Πολαρογραφική καταγραφή της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.
  • Επαγωγικός Φθορισμός-Φυσικοχημικές Αναλύσεις της Μοριακής Δομής και Λειτουργίας του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού.
  • Αντιδράσεις Hill.
 • 4. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

  • Προέλευση πρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
  • Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της πρωτεϊνοσύνθεσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
  • Μηχανισμοί μεταφοράς πρωτεϊνών από το κυτόπλασμα στο χλωροπλάστη.
  • Λειτουργική οργάνωση των φωτοσυνθετικών συμπλόκων.
 • 5. ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

  • Βιογένεση του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού.
  • Η Βιοσύνθεση των Χλωροφυλλών.
  • Βιοσύνθεση των καροτενοειδών και ο ρόλος των καροτενοειδών στην φωτοσυνθετική διαδικασία.
 • 6. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  • Μηχανισμός συντονισμού φωτεινών και σκοτεινών αντιδράσεων.
  • Ρυθμιστικοί μηχανισμοί διοχέτευσης ενέργειας από το LHC II στο PS I και PS II (“tri-partite” μοντέλο - state 1→ state 2).
  • Φωτοπροσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
  • Φωτοαναπνοή – C3- C4- και CAM-φυτά.
  • Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίων (αντίδραση Mehler).
  • Φωτοαναστολή.
 • 7. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – qP & NPQ

  • Φωτοχημική απόσβεση της ενέργειας (qP).
  • Μη φωτοχημική απόσβεση της ενέργειας (NPQ).
  • Ο ρόλος των πολυαμινών στη διαχείριση της ενέργειας.
 • 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

  • Φωτοσύνθεση και καταπόνηση.
  • Φωτοσυνθετική διαχείριση ενέργειας και έλεγχος της ανθεκτικότητας στην καταπόνηση – Ο ρόλος των πολυαμινών.
  • Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές («τρύπα» του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, αύξηση ατμοσφαιρικού όζοντος) και μηχανισμοί προσαρμογής / προστασίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε αυτές τις αλλαγές.
 • 9. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Βιοαντιδραστήρες μικροφυκών για τη φωτοσυνθετική δέσμευση COκαι την παραγωγή βιοκαυσίμων.   
  • Βιοενεργητική στρατηγική βιοαποικοδόμησης τοξικών ενώσεων από μικροφύκη.
  • Φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου  (H2) από χλωροφύκη.
  • Φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου μέσω βιοαποικοδόμησης φαινολικών ενώσεων  σε μονοκύταρα χλωροφύκη.