Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: ΝΕΦΦ298 Τα comics ώς λογοτεχνία: διαβάζοντας την αμερικάνικη, ευρωπαϊκή και ελληνική εικονογραφημένη αφήγηση
Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγετε: Τμήμα Φιλολογίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Έτος Σπουδών: Όλα
Εξάμηνο: Εαρινό 2012-3
Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΝΕΦΦ-298
Δικτυακός Τόπος μαθήματος: -
Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία x 13 διδακτικές εβδομάδες
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013, 11:00 AM