Περιγραφή μαθήματος:
Η παρουσία των comics στο ελληνικό πολιτισμικό πεδίο, η ιστορία και τα είδη των comics (mainstream and art-comics, comic strips, graphic novel, web-comic κ.λπ.), η διασκευή σε comics λογοτεχνικών έργων (Classics Illustrated, Graphic novels), οι αφηγηματικές δομές, η σημειωτική (Roland Barthes κ.ά.) και η ανάγνωση, πώς η έννοια του σημείου επηρεάζεται από την υβριδική φύση του μέσου (λόγος/εικόνα), πώς οι κομίστες αναπαριστούν τα λογοτεχνικά έργα, σχολιάζουν τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, τι αποσιωπούν, σε τι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάσουμε τη μεταφορά λογοτεχνικών κειμένων σε comics, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της επικοινωνίας της μαζικής κουλτούρας και της αφήγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητά τους στην ανάλυση των comics και ειδικότερα των Graphic novels όσα στηρίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα (αμερικάνικα, ευρωπαϊκά και ελληνικά, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και αισθητικά κινήματα). Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα βασικά γνωρίσματα της κομικ-ής αφήγησης, να κατανοήσουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν πώς τα σύγχρονα Graphic novels αναμετρώνται με τα λογοτεχνικά κείμενα. Το υλικό του μαθήματος καλύπτει κείμενα των Σαίξπηρ, Πόε, Κάφκα, τα διηγήματα του Δημοσθένη Βουτυρά, μελέτες και άρθρα, παλαιότερα και νεότερα comics, και μερικά παλαιότερα και νεότερα φιλμ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013, 11:13 AM