Η Κέλη (Ευαγγελία) Δασκαλά γεννήθηκε το 1975. Στη διατριβή της (Η λογοτεχνική παραγωγή της Γενιάς του 1940 και η επιστροφή στη λυρική πεζογραφία, Παν/μιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2007) μελέτησε το είδος της λυρικής πεζογραφίας στο πέρας του 20ού αιώνα (με έμφαση στους λυρικούς πεζογράφους της Κατοχής και τις διακειμενικές σχέσεις με τον γαλλικό συμβολισμό και τις «βόρειες λογοτεχνίες»). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται, επίσης, η διεπιστημονική μελέτη των μεταφορών της νόσου, και συγκεκριμένα της λέπρας, στην τέχνη και την καθημερινή ζωή. Η σχετική μελέτη εκδόθηκε ως Επίμετρο στον τόμο: Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2010. Αυτή την περίοδο, μελετά τη μυθολογία της πρώτης αγάπης. Συνδυάζοντας τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης (ζωγραφική, μουσική, κινηματογράφο, κόμικς), επιχειρεί να αναδείξει πώς ο ρομαντικός μύθος της πρώτης αγάπης επαναπροσδιορίζεται στο πέρας των δύο τελευταίων αιώνων από την Ιστορία, τα αισθητικά κινήματα, την ιδεολογία, την ηθική της καθημερινής ζωής. Tα δύο τελευταία χρόνια συντονίζει εργαστήρια δημιουργικής γραφής για ενήλικες και παιδιά.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013, 10:18 AM