Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Διδακτική Μεθοδολογία των Κοινωνικών Σπουδών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας και εργαστήριο.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 4o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΠΑΙ - 149

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες = 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη), τρίωρες διαλέξεις για 13 εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις – Πρόοδος

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2013, 2:41 μμ