Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Εισαγωγή στο μάθημα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στόχοι και περιεχόμενα μαθήματος. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. Τρόπος διεξαγωγής και διδασκαλίας, τρόποι εξέτασης και σύνταξης εργασιών. Βασικοί όροι των κοινωνικών σπουδών.

  Λεξεις κλειδια: Περιεχόμενα του μαθήματος, Βασικοί όροι των κοινωνικών σπουδών.

 • 2. Η θέση των Κοινωνικών Σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών στην Εκπαίδευση. Η ένταξή τους στα αναλυτικά προγράμματα και η διδασκαλία τους στο Νηπιαγωγείο.

  Λεξεις κλειδια: Kοινωνικές σπουδές στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία των Κοινωνικών Σπουδών στο Νηπιαγωγείο.

 • 3. Ζητήματα Διδακτικής των Κοινωνικών Σπουδών

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Μορφές, αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Δεξιότητες και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.

  Λεξεις κλειδια: Mέθοδοι διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών, Eκπαιδευτικός και κοινωνικές σπουδές.

 • 4. Διαμόρφωση της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητα του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σχετικοί όροι και ορισμοί. Ανάπτυξη της ταυτότητας και υποβοήθηση της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Δραστηριότητες στο πλίσιο του νηπιαγωγείου. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

  Λεξεις κλειδια: Υποβοήθηση της κοινωνικοποίηση του παιδιού.

 • 5. Διαπολιτισμικότητα και αγωγή

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σχετικοί όροι και ορισμοί. Χαρακτηριστικά και ζητούμενα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ο ρόλος της Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

  Λεξεις κλειδια: Πολιτισμός, Πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

 • 6. Δράσεις Διαπολιτισμικής αγωγής

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Διαπολιτισμικές δράσεις στην εκπαίδευση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

  Λεξεις κλειδια: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

 • 7. Δραστηριότητες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Διαπολιτισμικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. Στόχοι και μεθοδεύσεις. Ευκαιριακές και διαρκείς εφαρμογές. Αξιολόγηση των σχετικών δραστηριοτήτων.

  Λεξεις κλειδια: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο

 • 8. Η Ιστορία στο σχολείο. Σχετικοί όροι και ορισμοί. Ζητήματα σχετικά με την ιστορική γνώση και την ιστορική εκπαίδευση. Ο σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο δυσκολίες του μαθήματος

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σχετικοί όροι και ορισμοί. Ζητήματα σχετικά με την ιστορική γνώση και την ιστορική εκπαίδευση. Ο σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο δυσκολίες του μαθήματος.

  Λεξεις κλειδια: Η Ιστορία ως μάθημα στο σχολείο.

 • 9. Διδακτικές προσεγγίσεις του ιστορικού χρόνου

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ζητήματα σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από το παιδί. Δραστηριότητες κατανόησης του ιστορικού χρόνου και επιμέρους πτυχών.

  Λεξεις κλειδια: Διδασκαλία και κατανόηση του ιστορικού χρόνου.

 • 10 .Η Ιστορία στο νηπιαγωγείο. Θρησκευτικά και σχολείο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Επιμέρους θέματα της διδακτικής προσέγγισης της Ιστορίας στο νηπιαγωγείο. Θρησκευτική ανάπτυξη, θρησκευτική συνείδηση, όροι και πλαίσια διδασκαλίας του θρησκευτικού μαθήματος στο σχολείο.

  Λεξεις κλειδια: Διδασκαλία της Ιστορίας στο νηπιαγωγείο. Θρησκεία και εκπαίδευση.

 • 11. Διδακτικές προσεγγίσεις θρησκευτικών θεμάτων στο νηπιαγωγείο.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Δραστηριότητες προσέγγισης θρησκευτικών απόψεων, εορτών, διαφορών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

  Λεξεις κλειδια: Διδασκαλία θρησκευτικών θεμάτων στο νηπιαγωγείο.

 • 12. Πολιτική κοινωνικοποίηση στο νηπιαγωγείο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η διαμόρφωση του πολίτη στο νηπιαγωγείο. Το δημοκρατικό κλίμα και οι ενέργειες εκπαιδευτικών και παιδιών.

  Λεξεις κλειδια: Η διαμόρφωση του πολίτη στην εκπαίδευση.

 • 13. Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Βασικοί όροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και γνωριμίας των παιδιών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

  Λεξεις κλειδια: Διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νηπιαγωγείο.