Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση.

Περιεχόμενα μαθήματος:
- Οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση.
- Η ένταξή τους στα προγράμματα σπουδών και η διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο.
- Το παιδί ως μέλος κοινωνικών ομάδων και σχηματισμών.
- Η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ανθρώπων.
- Τρόποι διδακτικής προσέγγισης στοιχείων Ιστορίας.
- Τρόποι διδακτικής προσέγγισης θρησκευτικών θεμάτων.
- Τρόποι διδακτικής προσέγγισης στοιχείων Ιστορίας.
- Τρόποι διδακτικής προσέγγισης κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και οικολογικών θεμάτων.
- Εξάσκηση των φοιτητών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας σχετικών θεμάτων με βάση ολιστικές διαθεματικές προσεγγίσεις.

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Οι φοιτητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν σχετικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.

Αναθέσεις εργασιών: Για την εξέταση του μαθήματος θα εφαρμοστεί ο συνδυασμός εργασίας και γραπτών εξετάσεων. Η εργασία συνίσταται στο σχεδιασμό ενός εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας για θέμα που προέρχεται από το χώρο των Κοινωνικών Σπουδών με βάση τη διαθεματική προσέγγιση. Για τον τελικό βαθμό του μαθήματος θα συνυπολογιστούν ο βαθμός της γραπτής εξέτασης με εκείνον της εργασίας κατά το ακόλουθο εύρος: Βαθμός γραπτής εξέτασης: 0 – 8, Βαθμός εργασίας: 0 – 2. Παράδειγμα: Βαθμός γραπτής εξέτασης 5 + Βαθμός εργασίας 1 = Τελικός βαθμός μαθήματος 6.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, 2:02 PM