Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαιρετικά μαθήματα ή προαπαιτούμενες γνώσεις , αλλά είναι επιθυμητό να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί στα μαθήματα των 3 πρώτων εξαμήνων σπουδών τους.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2013, 3:34 μμ