Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Χρυσαφίδης, Κ. (2009). Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης Αθήνα: Δίπτυχο. (Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν).
2. Οικονομίδης, Β. & Ελευθεράκης, Θ. (2009). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση. (Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν).

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη:

Αβδελά, Ε (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: Νήσος.
Άλκκηστις, (1995). Μουσεία και σχολεία : δεινόσαυροι κι αγγεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Αναγνωστόπουλος, Β. (1999). Λαϊκή παράδοση και παιδί. Αθήνα: Καστανιώτης.
Αναγνωστόπουλος, Β. (1999α). Λαϊκή παράδοση και σχολείο. Αθήνα: Καστανιώτης.
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε. (1988). Λαογραφικά μουσεία και παιδεία. Αθήνα: Έκδ. της συγγρ.
Βαγιανός, Γ. (1989). Η Θρησκευτική Αγωγή στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Έκδ. του συγγ.
Βασιλόπουλος, Χ. (1993). Ο Μαθητής ως Κριτήριο του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Βασιλόπουλος, Χ. (1996). Θρησκευτική Αγωγή και Αυτονομία του Παιδιού. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Γιαλουράκη, Σ. (2004). Μουσειακή αγωγή. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 39, 14-23.
Γκενάκου, Ζ. (2002). Ο λαϊκός πολιτισμός και η γλωσσική καλλιέργεια στο Νηπιαγωγείο. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκης.
Γκενάκου, Ζ. (2002). Η λαϊκή παράδοση και η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Πατάκης.
Γκενάκου, Ζ. (2002). Η ποίηση του λαού και ο παιδικός λόγος. Αθήνα: Πατάκης.
Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Γρόσδος, Γ. (2002). Πριν και μετά την επίσκεψη στο μουσείο. Ανοιχτό Σχολείο, 82, 8-11.
Δάλκος, Γ. (1998/99). Η σχέση σχολείου και μουσείου: βίοι παράλληλοι. Τα Εκπαιδευτικά, 49-50, 46-52.
Δάλκος, Γ. (2000). Σχολείο και μουσείο. Αθήνα: Καστανιώτης.
Δαμανάκης, Μ. (1997). Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
Δημητριάδη, Κ. (2002). Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Δημητρόπουλος, Π. (1997). Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, τα δικαιώματα των γονέων και η «επικρατούσα» θρησκεία. Στο Χλέπας, Ν.-Κ. και Δημητρόπουλος, Π. Ζητήματα Θρησκευτικής Ελευθερίας στο Χώρο της Εκπαίδευσης. Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας, 55-102.
Δημούλης, Δ. (1999). Η θρησκευτική ελευθερία ως κανόνας διαφοροποίησης και έννοια αποκλεισμού. Στο Χριστόπουλος, Δ. (Επιμ.), Νομικά Ζητήματα Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ελλάδα. Αθήνα: Κριτική – Κ.Ε.Μ.Ο., 81-164.
Ζαμπέτα, Ε. (2003). Σχολείο και Θρησκεία. Αθήνα: Θεμέλιο.
Ευαγγέλου, Ο.& Κάντζου, Ν. (2004). Παιδιά πρόσφυγες στον κόσμο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 39, 60-69.
Καββαδά, Μ. (2004). Το σύγχρονο Νηπιαγωγείο παίζει και χορεύει στους ρυθμούς της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 38,84-91.
Καζαμίας, Α. & Πετρόπουλος (Επιμ.), (2003). Παιδεία και πολίτης. Αθήνα: Ατραπός.
Κακούρου-Χρόνη, Γ. (2001), Μουσείο και σχολείο. Ανοιχτό Σχολείο, 80, 14-16.
Καλεσοπούλου, Δ. (2002). Μάθηση μέσω των αντικειμένων: τα χαρακτηριστικά και η εφαρμογή της στο χώρο του μουσείου και του σχολείου. Ανοιχτό Σχολείο, 82, 112-18.
Καλούρη- Αντωνοπούλου, Ρ. (1988). Το μουσείο μέσο τέχνης και αγωγής. Αθήνα: Καστανιώτης.
Καρακίτσιος, Α. (1996). Λαϊκά τραγούδια στο Νηπιαγωγείο. Τα Εκπαιδευτικά, 41, 36-46.
Καραγιώργος, Δ. (2005). Μια άλλη προσέγγιση των κοινωνικών σπουδών στην Ελλάδα σήμερα. Τάσεις και προοπτικές. Στο Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα, Αθήνα: Ατραπός, 694-723.
Κάτσικας, Χ. & Πολίτου, Ε. (1999). Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στη ελληνική εκπαίδευση : εκτός "τάξης" το "διαφορετικό"; Αθήνα: Gutenberg.
Κιτσαράς, Γ. (2001). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: Έκδ. του συγγ.
Κογκούλης, Ι. (2003). Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Κουλόμζιν, Σ. (2000). Το Ορθόδοξο Βίωμα και τα Παιδιά μας. (Μετ. Π. Τσαλίκη). Αθήνα: Ακρίτας, Δ΄ έκδ.
Κόκκινος, Γ. & Αλεξάκη, Ε. (Επιμ.), (2002). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόμπος, Κ. (1998). Το δικαίωμα στη διαφορά. Ανοιχτό Σχολείο, 68, 7-18.
Κούτσικα, Γ. (1998). Επισκέψεις σε <μεγαλίστικα> μουσεία για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ανοιχτό Σχολείο, 68, 5-6.
Κουτσουβάνου, Ε. (1999). Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Οδυσσέας, Β΄ έκδ.
Μάρκου, Γ. (1997). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. Αθήνα: Έκδ. του συγγ.
Μασσιάλας, Β. (1984). Το σχολείο εργαστήριο ζωής. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών. Αθήνα: Γρηγόρης.
Μπακοπούλου, Φ. (2004). Αρχαιολογικό Μουσείο Μύρινας Λήμνου. Μια περίπτωση παιδαγωγικής προσέγγισης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 40, 14-20.
Μωραϊτη, Τ. & Καϊάφα, Ν. (1994) Η λαϊκή παράδοση στο νηπιαγωγείο. Θεσ/κη: Μπαρμπουνάκης.
Μωραϊτη, Τ. (2000). Λαϊκή παράδοση και σχολείο : εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσέγγισης των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου στον παραδοσιακό πολιτισμό. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Νάκου, Ε. (2000). Τα παιδιά και η Ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νάκου, Ε. (2001). Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος. Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο : από την "ομογένεια" στην πολυπολιτισμικότητα . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική διδακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Νικολούδη, Φ.( 2002). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 26, 14-17.
Νικολούδη, Φ.(2002). Εγώ; Δεν είμαι ρατσιστής. Αυτοί είναι διαφορετικοί από μένα. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 32, 47-49.
Ντεμπρέ, Ρ. (2004). Η διδασκαλία της Θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο. (Μετ. Γ. καράμπελας) Αθήνα: Εστία.
Ντεκάστρο, Μ. (1994). Λαϊκή τέχνη: Οδηγός για παιδιά. Αθήνα: Κέδρος.
Ντολιοπούλου, Ε. (1999). Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος.
Ντολιοπούλου, Ε. (2000). Σύγχρονα Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος.
Οικονομίδης, Β. (2002). Η γωνιά της λαϊκής παράδοσης στο Νηπιαγωγείο: απόψεις των νηπιαγωγών και μεθοδολογικοί προβληματισμοί. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τόμ. Α΄, σελ. 418-436.
Οικονομίδης, Β. (2009). Το νηπιαγωγείο ως χώρος διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολίτη και εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Οικονομίδης, Β & Ελευθεράκης, Θ. (Επιμ.) Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Ατραπός.
Οικονομίδης, Β. & Ελευθεράκης, Θ. (Επιμ.) (2009). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Ατραπός.
Παλαιολόγου, Ν. (2003). Το διαπολιτισμικό Νηπιαγωγείο: δραστηριότητες για την ενίσχυση της διαφορετικότητας. Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 47, 55-65.
Παλαιολόγου, Ν. (2003α). Το σύγχρονο Νηπιαγωγείο και η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 36, 22-24.
Παναγιωτοπούλου, Π. (2003). Το μουσείο και ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 35, 22-27.
Πανταζής, Β. (2002). Το μάθημα της Ιστορίας. Διαπολιτισμική μάθηση στο μάθημα της Ιστορίας. Μακεδνόν, 10, 205-216.
Πανταζής, Σ. (2006) Διαπολιτισμική αγωγή στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Έκδ. του συγγ.
Ράδου, Μ. (2003). Πως ένας πίνακας ζωγραφικής με θέμα τα κάλαντα μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών Οργάνων. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 36, 43-49.
Σάββα, Ε. (1999). Τα τσιγγανόπαιδα στο σχολείο και τη ζωή: μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική πρόκληση. Τα Εκπαιδευτικά, 51-52, 176-182.
Σιαμήτρας, Γ. (2000). Προετοιμασία, πραγματοποίηση και αξιολόγηση της επίσκεψης σε μουσείο. Ανοιχτό Σχολείο, 74, 5-9.
Σταθόπουλος, Μ. (1999). Η συνταγματική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας και οι σχέσεις Πολιτείας – Εκκλησίας. Στο Χριστόπουλος, Δ. (Επιμ.), Νομικά Ζητήματα Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ελλάδα. Αθήνα: Κριτική – Κ.Ε.Μ.Ο., 199-224.
Στραταριδάκη, Άν. (2006). Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές Θέσεις και Ενδεικτικές Εφαρμογές. Ηράκλειο: Έκδ. της συγγ. Σύνταγμα της Ελλάδος 1975 / 1986. Αθήνα 1986.
Σωτηρέλης, Γ. (1998). Θρησκεία και Εκπαίδευση κατά το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία. Αθήνα: Σάκκουλας.
Σωτηρέλης, Γ. (1999). Ο χωρισμός Κράτους – Εκκλησίας: Η αναθεώρηση που δεν έγινε. Στο Χριστόπουλος, Δ. (Επιμ.), Νομικά Ζητήματα Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ελλάδα. Αθήνα: Κριτική – Κ.Ε.Μ.Ο., 19-79.
Τσιάκαλος, Γ. (2000). Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα..
Φουντά, Γ. (2004). Ταξιδεύοντας στο Μακεδονικό Αγώνα πάνω σε μια πένα και ένα …ποντίκι. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 41, 62-65.
Φραγκουδάκη, Α. & Δραγώνα, Θ. (1997) Τι ειν’ η πατρίδα μας; Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα.
Derman-Sparks, L. (χ.χ.). Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις.(Επιμ.- Μετ. : Α. χουντυμάδη, Ε. Μόρφη). Αθήνα: Σχεδία.
Allen, R. (1996). “Introduction: What should we teach in Social Studies and why?” In B. Massialas & R. Allen (Eds.) Crucial Issues in Teaching Social Studies K – 12. Belmont: Wadsworth.
Ηooper-Greenhill, E. (1992). Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge.
Ηooper-Greenhill, E. (1994). The Educational role of the museum. London: Routledge.
Ηooper-Greenhill, E. (1999). Museums and their visitors. London: Routledge.
Martorella, P. H. (1994). Social Studies for elementary school children. Developing young citizens. N.J. : Prentice-Hall.
Massialas, B. & Allen, R. E. (1996). Crucial issues in teaching social studies K-12. N.Y. : Wadsworth.
Mindes, G. (2005). Social studies in today’s early childhood curricula. Young Children, 60(5), 12-18.Br \> O’ Hara, L. & O’ Hara, M. (2001). Teaching History 3-11: The essential guide. New York: Continuum.
Owen, D. & Ryan A. (2001). Teaching Geography 3-11: The essential guide. New York: Continuum.
Pluckrose, H. (1993). Children learning History. Herts: Simon & Schuster Education.
Ros, A. (2005). Teaching citizenship. Proceedings of the 7th conference of the children’s identity and citizenship in Europe Thematic Network. London: CiCe.
Seefeldt, C. (2001). Social studies for the preschool/primary child.NJ: Merrill. Prentice Hall.
Seefeldt, C. & Barbour, N. (1998). Early Childhood Education. An introduction. N.J. :Merill, 4th ed.
Shaver, J.P.( Ed), (1991). Handbook of research on Social Studies teaching and learning. N.Y. : Macmillan.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2013, 1:48 μμ