Βασικές γνώσεις άλγεβρας και ανάλυσης που διδάσκονται στο Λύκειο και στο μάθημα Μαθηματικά Ι (ΜΑΘΟ120) που διδάσκεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επίσης απαιτείται κατανόηση της ύλης της Στατιστικής Ι (ΣΤΑΟ130).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013, 11:21 AM