Το βασικό εγχειρίδιο που καλύπτει την ύλη είναι το ακόλουθο:

  • Ψωινός, Δ. (1999). Στατιστική. Εκδόσεις Ζήτη: Θεσσαλονίκη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11365).

Οι φοιτητές μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα παρακάτω συγγράμματα που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου:

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 11:13 PM