Γενικά Στοιχεία για το Μάθημα

Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Γνωστική Ψυχολογία 1: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη (Ψ 1102)

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Ψυχολογίας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Ψ1102

Δικτυακός τόπος μαθήματος: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=80

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 9 Μάρτιος 2014, 9:36 μμ