Βιβλιογραφία

Schacter, D.L. et al. (2012, μτφρ). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 33036774)

M. Eysenck (2010, μτφρ). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12220)

Αtknison, R.L. et al. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ : 29960)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Απρίλιος 2014, 11:17 μμ