Δακτύλιοι και Σώματα,

Η παράγραφος αυτή αποτελεί επανάληψη, γνωστών εννοιών από το μάθημα Άλγεβρα Ι.

Ορισμοί,δακτυλίου,υποδακτυλίου,σώματος, υποσώματος, ακεραίας περιοχής, σώματος πηλίκων, ιδεώδους, ομομορφισμού (επιμορφισμού, μονομορφισμού,ισομορφισμού και αυτομορφισμού) δακτυλίων και σωμάτων.

Χαρακτηριστική δακτυλίου και χαρακτηριστική σώματος.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι κάθε ομομορφισμός σωμάτων είναι μονομορφισμός και ότι, σε σώματα χαρακτηριστικής πρώτου αριθμού ισχύει η « ταυτότητα του άσχετου».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:23 PM