Ορισμός της επέκτασης σωμάτων, βαθμός μιας επέκτασης, απόδειξη ότι  ο βαθμός είναι 1 ακριβώς τότε όταν τα  σώματα συμπίπτουν καθώς και της πολλαπλασιαστικότητας των βαθμών σε ένα πύργο σωμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:27 PM