Ορισμός και καθορισμός του σώματος που προκύπτει από το βασικό σώμα Κ με επισύναψη ενός υποσυνόλου S του σώματος L. (L/K  επέκταση σωμάτων.)

Απόδειξη του βασικού θεωρήματος που ξεχωρίζει τον καθορισμό του σώματος Κ(α) ανάλογα με το αν το α είναι αλγεβρικό ή υπερβατικό υπέρ το σώμα Κ. Στην δεύτερη περίπτωση το Κ(α) είναι ισόμορφο με το Κ(Χ) ενώ στην πρώτη υπάρχει μονικό  πολυώνυμο, ανάγωγο υπέρ το Κ το οποίο έχει σαν ρίζα του τον αριθμό α και ο βαθμός της επέκτασης [Κ(α):Κ] είναι ίσος με τον βαθμό του πολυωνύμου αυτού.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:28 PM