Απόδειξη της «μεταβατικότητας» της έννοιας της αλγεβρικής επέκτασης.

Απόδειξη θεωρήματος που μας  δίνει τον βαθμό της επέκτασης της σύνθεσης δύο σωμάτων, όταν γνωρίζουμε τους βαθμούς επέκτασης αυτών των δύο σωμάτων.

Ιδιαίτερα  αν οι βαθμοί των επεκτάσεων των δύο σωμάτων είναι πρώτοι μεταξύ τους, τότε ο βαθμός επέκτασης της σύνθεσης ισούται με το γινόμενο των βαθμών των δύο σωμάτων.

 (Επανάληψη εννοιών του μαθήματος «Άλγεβρα Ι»)

Δακτύλιος πηλίκων, πρώτα ιδεώδη, maximal ιδεώδη, ο δακτύλιος των πολυωνύμων μιας μεταβλητής με συντελεστές από ένα σώμα, περιοχές κυρίων ιδεωδών, κατασκευή σώματος σαν περιοχή πηλίκων του Κ[Χ] modulo  κάποιο ανάγωγο πολυώνυμο.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:30 PM