Γενικά Στοιχεία για το Μάθημα

Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Εισαγωγή στις Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (ΕΜΕΠ 138)

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΕΜΕΠ-138

Δικτυακός τόπος μαθήματος: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=3109

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014, 6:33 μμ