Στην παράγραφο αυτή αποδεικνύουμε ότι, αν Φ(Χ) ανάγωγο πολυώνυμο με συντελεστές από ένα σώμα,έστω Κ, τότε υπάρχει (πεπερασμένη) επέκταση του Κ  η οποία να περιέχει μία ρίζα του πολυωνύμου. Μάλιστα αν α και β ρίζες του πολυωνύμου Φ(Χ), τότε υπάρχει ένας Κ-ισομορφισμός μεταξύ των σωμάτων Κ(α) και Κ(β).

Παραδείγματα.

Τέλος αναφέρθηκαν μερικά βασικά στοιχεία για την κατασκευασιμότητα με κανόνα και διαβήτη,προετοιμασία για την επόμενη διάλεξη.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:30 PM