Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Β06Π01

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014, 2:48 PM