Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Καθορισμός ερευνητικού προβλήματος, σχεδιασμός ερευνητικής διαδικασίας, στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, το πρόβλημα και η οριοθέτησή του. Η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος. Οι ερευνητικές υποθέσεις και η διαμόρφωσή τους, συλλογή ερευνητικών δεδομένων, ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, κτλ

  Λεξεις κλειδια: Στάδια ερευνητικής διαδικασίας

 • 2. Ταξινομικά κριτήρια έρευνας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναλυτική περιγραφή: Ταξινομικά κριτήρια έρευνας με βάση τον τρόπο άντλησης των δεδομένων, το πεδίο της έρευνας, τα χρησιμοποιούμενα μέσα συλλογής δεδομένων, τον αριθμό των ερευνητών κτλ.

  Λεξεις κλειδια: ταξινομικά κριτήρια

 • 3. Βασικες ποσοτικες και ποιοτικες μεθοδολογικες προσεγγισεις στην εκπαιδευτικη ερευνα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ενότητα αυτή αναλύεται η δημοσκοπική έρευνα, η εθνογραφική έρευνα, η έρευνα – δράση

  Λεξεις κλειδια: ερευνητικό παράδειγμα, δημοσκόπηση, εθνογραφική έρευνα, έρευνα-δράση

 • 4. Δειγματοληπτικη διαδικασια

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Πληθυσμός της έρευνας (έννοια, εσωτερική – εξωτερική εγκυρότητα, ποιοτική – ποσοτική οριοθέτηση του πληθυσμού αναφοράς ). Παράγοντες που καθορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Μέγεθος δείγματος (σχέση μεγέθους δείγματος με μέγεθος πληθυσμού, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το μέγεθος του δείγματος: ανομοιογένεια του πληθυσμού, σφάλμα δειγματοληψίας, διάστημα εμπιστοσύνης, επίπεδο εμπιστοσύνης,κλπ). Τεχνικές επιλογής του δείγματος {τυχαία-μη τυχαία δειγματοληψία: απλή τυχαία, στρωματοποιημένη, κατά δεσμίδες, πολυσταδιακή, συμπτωματικό δείγμα, δείγμα ευκολίας, κ.λπ.}.

  Λεξεις κλειδια: Πληθυσμός της έρευνας

 • 5. Μεσα συλλογης δεδομενων α)ερωτηματολογιο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ορισμός, σκοπός και λειτουργίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, εισαγωγικό σημείωμα, τρόποι χορήγησης. Τυπολογίες ερωτήσεων {ανοικτές, σύντομης απάντησης, κλειστές με αλληλοαποκλειόμενες ή μη απαντήσεις, ιεράρχησης, κ.λπ.}. Κριτήρια αξιολόγησης ενός ερωτηματολογίου {καταλληλότητα του περιεχόμενου και της διατύπωσης των ερωτήσεων, καταλληλότητα της μορφής των απαντήσεων, καταλληλότητα της δομής και της παρουσίασης του ερωτηματολογίου, συμπληρωματικές παρατηρήσεις για την χορήγηση, αντιπαραδείγματα ερωτήσεων, κ.λπ.}.

  Λεξεις κλειδια: ερωτηματολόγιο

 • 6. Μεσα συλλογης δεδομενων β)συνεντευξη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ορισμός, σκοπός και λειτουργίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τυπολογίες συνεντεύξεων {προσωπική, τηλεφωνική, τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.}. Διαδικασία λήψης συνέντευξης. Ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των υποκειμένων {απομαγνητοφώνηση, καταγραφή, κατηγοριοποίηση των απαντήσεων, κ.λπ.}. Συγκριτική μελέτη με ερωτηματολόγιο.

  Λεξεις κλειδια: συνέντευξη

 • 7. Μεσα συλλογης δεδομενων γ)τεστ

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ορισμός, σκοπός και λειτουργίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τυπολογίες τεστ {τεστ ισχύος, χρονομετρούμενα τεστ, κ.λπ.}, διαδικασία χορήγησης. Εκπόνηση και ανάλυση των απαντήσεων των υποκειμένων {κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας του τεστ, εγκυρότητα, αξιοπιστία, τεχνικές βαθμολόγησης και αξιολόγηση των απαντήσεων των υποκειμένων νόρμες, κ.λπ.}.

  Λεξεις κλειδια: τεστ

 • 8. Διαδικασια συγγραφης επιστημονικης ερευνητικης εργασιας με εμφαση στην πτυχιακη εργασια

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, βιβλιογραφικές παραπομπές, σημειώσεις – υποσημειώσεις, παραθέματα, βιβλιογραφικές αναφορές, διαδικασία συγκρότησης κεφαλαίων θεωρητικής τεκμηρίωσης του θέματος της έρευνας, συγγραφή κεφαλαίου μεθοδολογίας της έρευνας, συγγραφή κεφαλαίων περιγραφικών και επαγωγικών αποτελεσμάτων, συζήτηση – ερμηνεία αποτελεσμάτων, γενικά συμπεράσματα – προτάσεις, κ.λπ.

  Λεξεις κλειδια: βιβλιογραφικές πηγές, παραπομπές, παραθέματα, βιβλιογραφικός κατάλογος

 • 9. Κριτηρια αξιολογησης – αυτοαξιολογησης γραπτης ερευνητικης εργασιας με εμφαση στην πτυχιακη εργασια

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας (ποσοτικά και ποιοτηικά)

  Λεξεις κλειδια: κριτήρια αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης