Στο πρώτο θεώρημα αποδεικνύουμε ότι ο ισομορφισμός μεταξύ δύο σωμάτων, επεκτείνεται στα σώματα τα οποία έχουν μία ρίζα ενός αναγώγου πολυωνύμου και μία ρίζα της εικόνας του αντίστοιχα. Άμεση συνέπεια η απόδειξη ότι μεταξύ των δύο σωμάτων Κ(α) και Κ(β), όπου α,β δύο ρίζες ενός αναγώγου πολυωνύμου Φ(Χ) υπέρ το Κ,υπάρχει ένας Κ-ισομορφισμός σωμάτων που απεικονίζει τη μία ρίζα στην άλλη. Στη συνέχεια αναφέρουμε το θεώρημα της επέκτασης των ισομορφισμών στα σώματα ανάλυσης. Άμεση συνέπεια το μονοσήματο του σώματος ανάλυσης, modulo  ισομορφία. Παραδείγματα. Απόδειξη ότι υπάρχει ακριβώς ένα σώμα τάξης 9.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:32 PM