Όνομα διδάσκοντα: Παρασκευή Θώμου

Πληροφορίες για το διδάσκοντα: Thomou ViviΗ Βιβή Θώμου σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Γλωσσολογία από το Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Master of Arts in Applied Linguistics από το Department of Linguistics, Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. Τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2010 δίδαξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γλώσσα», ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τον Ιανουάριο του 2012 ως λέκτορας. Έχει συμμετάσχει για πολλά χρόνια στο πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» και έπειτα «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά» στη συγγραφή διδακτικού υλικού για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Η έρευνά της εστιάζεται σε ζητήματα λεξικής σημασιολογίας της Νέας Ελληνικής και σε ζητήματα κατάκτησης και διδασκαλίας λεξιλογίου.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, 1:47 PM